حالا که پروفسور نشدم، گفتم این دم آخری یه دو سه هفته ای ریش پروفسوری بذارم. یه چیزی شد تو مایه های این مائورو تو سریال گروه پلیس.

اون قدیما که سریال گروه پلیس رو می دیدم مائورو هنوز زنده بود. میگن جدیدا کشتنش نامردا. سریال قشنگیه. ولی اینقدر پخش سریال رو قطع کردن و دوباره شروع کردن به پخش که نفهمیدیم چی شد آخرش. اینجوری شد که بی خیال دیدن سریال شدم.

سریال گروه پلیس
سریال گروه پلیس

6 پاسخ به “ریش مائورویی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.