این یکی مناظره بهتر بود. میشه گفت در برخی موارد مناظره جلیلی با عارف و روحانی فضا رو داغتر کرده بود.

به نظرم عارف خوب بود. نظر عارف درباره آزادی دادن به مطبوعات، عدم دخالت در حوزه فرهنگ و جمع آوری ماهواره رو ستایش می کنم. به نظرم عارف در مورد آخری نگاه درستی داره.

روحانی زمان رو خوب مدیریت نکرد و در آخر وقت کم آورد که این به نفع جلیلی بود. هرچند عارف هم در بخش پایانی به کمک روحانی رفت ولی بخت با جلیلی یار بود که قرعه‎ش بعد از این دو نفر افتاد.

حرف عارف در مورد فشرده شدن این ترم دانشگاه ها  به بهانه انتخابات هم قابل تامل بود.

——

پی نوشت:

+ درسته که سوالات تستی از مناظره حذف شده بود ولی مهندس غرضی زحمت کشیدن و از نامزدها سوال تستی می پرسیدن تا جای خالی این آیتم رو احساس نکنیم 🙂

+ دکتر یه نظر سنجی راه انداخته در رابطه با حجاب. اگه وقت داشتید شرکت کنید. خود دکتر هم صیانت از آرای شما رو تضمین میکنه :دی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.