کلاس چهارم ابتدایی که بودم معلممون یکی از بچه های شر کلاس رو به خاطر اینکه گردو خورده بود و دستاش سیاه شده بود گرفت به باد کتک. معلم دستی داشت به قاعده ماهی تابه و بچه بیچاره نمیتونست از زیر دستش در بره. این تا می تونست زد و اون تا می تونست خورد.

این کارش چنان تاثیری روم گذاشت که اون سال از ترس معلم و کتک هاش هر کسی که بهم گردو تازه می داد نمی خوردم.

یعنی تو همچین شکنجه گاهایی درس می خوندیم. بعد میگن چرا به خودتون میگین نسل سوخته!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.