یه نامردی هم بود که سر صف یه حرفی زد، افسر آموزش گفت هرکی بود خودش بیاد بیرون، جرات نکرد بره بیرون، یه گروهان صد نفره به خاطر اون یه نفر تنبیه شدن. یه نفر دیگه هم بود که از صف رفت بیرون گفت من بودم جناب سروان، جناب سروان هم گفت تو اصن قیافت به این حرفا نمیخوره، برو بشین. راست هم می گفت از اون بچه مثبتا بود.

6 پاسخ به “جیگرشو نداشت!”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.