حرف سرد

مادر بزرگ می گفت حرف سرد، مِهر گرم رو از بین می بره. راست می گفت، حرف سرد حتی وسط چله تابستان هم لرزه می اندازد به تن آدم، چه رسد به این روزها که هوا خودش اندازه کافی سرد است.

بگذارید به حساب پندهای پیرانه در میانسالگی، اما حقیقت دارد که حرف سرد، مِهر گرم رو از بین می بره. حرف های سردمان را قایم کنیم در پستوی دل. همان جا کنار قصه هایی که برای نگفتن داریم.

پی نوشت

  • مدتی که اینجا چیزی ننوشتم مشغول سر و سامون دادن به کاری بودم که نتیجه‌ش شد این سایت. بعدا بیشتر در موردش حرف می‌زنم.
  • اسم نویسنده مطلب رو نمیدونم کیه. مطلب رو از یکی از گروه‌های تلگرامی کپی کردم.