کپی رایت – حق نشر – پخشانه

تو یه مسابقه از شرکت کننده پرسیدن که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای واژه‎ی «کپی رایت» چه واژه ای رو پیشنهاد داده؟ جواب «حق نشر» بود.

«حق نشر» خودش از دو تا کلمه‎ی عربی تشکیل شده، اما این نکته رو باید درنظر داشت که فرهنگستان برای زبان فارسی معادل سازی می کنه و نه پارسی.

پی نوشــــــــت:

  • پخشانه که در عنوان استفاده شده، یک واژه‎ی کاملا من درآوردی است.
  • سایت فرهنگستان واژه‎های با چند صورت املایی رو لیست کرده. من تا الان فکر میکردم قورباغه به چهار صورت نوشته میشه ولی مثل اینکه فقط به دو صورت «قورباغه و غورباغه» نوشته میشه.