کوتلاس

cuttlas-iPad

یه دفعه هم یه ماشین هوشمند، ناجور گیر داده بود که زمین و ساکنینش رو نابود کنه.

کوتلاس در حالی که کشون کشون خودش رو می‎رسوند به اون ماشین گفت «من با طرز خاموش کردن این ماشینا آشنام.» و بعد رفت پشتش و تنها دکمه‎ای که اونجا وجود داشت رو از حالت ON به OFF تغییر داد. به همین سادگی 🙂

با وجود این که خیلی ساده و بدون پرداختن به جزئیات طراحی شده بود، ولی کارتون جذابی بود.