چندین نرم افزار تحت ویندوز با زبان ویژوال بیسیک و بر پایه فریم ورک net. طراحی  پیاده سازی کردم.

نرم افزار مدیریت پروژه شریف یار (برای موسسه شریفیار) جهت مدیریت امور دفتری و پروژه های این موسسه طراحی شد. پایگاه داده این نرم افزار SqlServer میباشد. و از خصوصیات مهم این نرم افزار میتوان به چندکاربره بودن، ارسال و دریافت پیامک توسط پنل پیامک اینترنتی و مودم جی اسم ام اشاره کرد.

نرم افزار دیگری که در محیط ویندوز کار کردم نرم افزار چاپگر لیبل ماژول برای شرکت خدمات الکترونیک آدونیس بود. این نرم افزار با خواندن بارکد ماژولها، اطلاعات ماژول را روی برچسب چاپ میکند. ارائه گزارشات مختلف از چاپ ماژولها امکان ویژه این نرم افزار است.