آدم خوب داستان

یه‌ حقیقتی وجود داره که شما آدمِ خوب داستان نیستید. چون زخمی که خوردید رو یادتونه ولی ضربه‌هایی که زدید رو یادتون نیست.

به نظرم ما نه خوبیم نه بد، نه کاملا ستم دیده‎‌ایم نه کاملا ظالم، نه سیاهیم نه سفید، ما خاکستری هستیم، خاکستری.