دونات

و این چنین بود که وقتی توی گوگل آنالیتیکز گزینه‎ی Use a donut chart رو برای نمودار دایره‎ای فعال کردم، تازه فهمیدم دونات یعنی چی!