بی خوابی

امشب هم از اون شباییه که خوابم نمی بره. کامپیوتر رو روشن کردم و رفتم تو فیس بوک و گوگل، هیچ کس نیست جز یه نفر که همیشه ی خدا این بشر آنلاینه. فعالیتی هم نداره. احتمالا خیلی وقت پیش همونجا پشت کامپیوترش مرده و الان پوسیده و بوی تعفن اتاقش رو گرفته و حسابش همینطور آنلاین مونده.

علت بی خوابیم هم نمیدونم چیه. همینطوری الکی فکرم رفت سمت 10، 12 سال بعد. چی می خواد بشه؟ چی می خوام بشم؟ نمی دونم. می ترسم.