زخم

علاقه‎ی عجیبی دارم به کندن زخم‎های کهنه‎ام. هرچند که زخم‎های زیادی ندارم، اما همین مقدار هم کفایت می‎کند برای کندن و تازه کردنشان.