از فیس بوق

این جمله هم تو فیس بوک موجبات شادی ما رو فراهم کرد:

یه جوری در مورد دونه های انار میگن با نظم و ترتیب یک جا نشسته، انگار دونه های ذرت شلوارک پوشیدن تو کوچه فوتبال بازی می کنن!

نمیدونم سازنده ش کی بوده ولی قشنگ گفته.

یکی از بدیهای خیلی پیجهای فیس بوک و … هم همینه که اینقدر کپی پیست می کنن و منبع نمیدن که شناسایی نویسنده مشکله.