دیکته

یه نفر هم تعریف می کرد از سال اول مدرسه ش، می گفت اولین باری که معلم بهشون دیکته میگه، این همینطور می نویسه تا میرسه به آخر برگه. بعد نمیدونسته باید چکار کنه. به معلمشون میگه «خانم اجازه، صفحه ما تموم شد. حالا چکار کنم؟» معلمشون هم جواب میده: «خب دفترت رو ورق بزن دوباره از اول صفحه شروع کن به نوشتن.» همین موقع چند نفر دیگه هم که همین مشکل براشون پیش اومده بوده همین سئوال رو از معلم می پرسن و اون هم بهشون میگه که خب شما هم برید صفحه بعد بنویسید.