یه نامردی هم بود که سر صف یه حرفی زد، افسر آموزش گفت هرکی بود خودش بیاد بیرون، جرات نکرد بره بیرون، یه گروهان صد نفره به خاطر اون یه نفر تنبیه شدن. یه نفر دیگه هم بود که از صف رفت بیرون گفت من بودم جناب سروان، جناب سروان هم گفت تو اصن قیافت به این حرفا نمیخوره، برو بشین. راست هم می گفت از اون بچه مثبتا بود.

6 پاسخ به “جیگرشو نداشت!”

  1. اونی که رفت جلو از اینایی بود که اگه تو جبهه بود شهید میشد؟

    من عاشق اینطور آدمام! خعلی دوس دارم اینطور باشم، مثه همون.

  2. نامرده رو ولش کن، الان من عاشق اونی شدم که رفت جلو، بهش سلام برسون!
    ولی جدی چقدر آدم میتونه جالب باشه که اینکارو بکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.