بوم… بوم… بوم…

این صداییه که چند روزه از از طبقه دوم خونه دیوار به دیوارمون میاد. اول فکر کردم یه نفر ناراحته داره سرش رو می کوبه به دیوار. بعد گفتم شایدم عصبانیه داره سر یکی دیگه رو می کوبه به دیوار، یا شاید می خواد یه زیرزمین تو طبقه دوم بزنه.

بعد از یه سری تحقیقات محلی، فهمیدیم که با بیل و کلنگ افتادن به جون یکی از دیوارای خونه، که آشپزخونه رو اُپن کنن. اولش ضربه ها اونقدر محکم بود که کم مونده بود شیشه های خونه ما بریزه پایین. بعد نمیدونم خسته شدن یا دیوار تموم شد که یواشتر می کوبیدن.

شهرداری هم به هر خونه یه منشور آپارتمان نشینی داده که بزنن تو راهروهاشون واسه خوشگلی.

اینا رو نوشتم که بگم آشپزخونه نباید اُپن باشه. چون نمیشه دزدکی رفت سر یخچال و به غذاها ناخنک زد.

یک دیدگاه برای “منشور”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.