دستاورد سفر 24 ساعته ام به شاهرود یک مهر و امضا بود که مهر و امضاهای قبلی را تایید می کرد! تازه فردا باید یکی دیگر همه اینها را با مهر و امضای خودش تایید کند.

پی نوشت:

1- از این 24 ساعت سفر، 19 ساعتش را یا در ماشین بودم یا منتظرش که بیاید سوارمان کند.

2- داره از این سفرهای یک روزه خوشم میاد.

3 پاسخ به “مهر تایید”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.