خوب سیزدهمون هم به خوبی و خوشی بدر شد. اما چیزهایی که همیشه تو روز 13 فروردین اتفاق می افتن:

یکی از بوهای آشنایی که همیشه در انتهای این روز به مشام میرسد بوی دود آتشی است که روی لباسها نشسته.

یکی از صحنه های همیشگی که در کنار رودخانه می توان مشاهده نمود دخترانی هستند که در حال گره زدن سبزه و انداختن آن به آب می باشند.

شبهای 13 فروردین یکی از آرامترین شبها در خانه است. همه خستن و زود می خوابن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.